Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Suspendarea activitatii unei societati comerciale

Cristina Miron
Domeniu : Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale s...
Meserie : Consilier juridic
Localitate : Cluj Napoca / Cluj
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Pasi pentru suspendarea temporara a activitatii


suspendareSituatia economica dificila cu care tara noastra se confrunta in ultima vreme face ca tot mai multi dintre cei ce detin o societate comerciala, mai putin sau chiar deloc profitabila, sa se gandeasca la inchiderea ei sau cel putin la suspendarea activitatii acesteia pe o perioada determinata de timp. In cele ce urmeaza ne vom ocupa de ce presupune suspendarea temporara a activitatii unei societati, urmand ca intr-un articol viitor sa tratam subiectul inchiderii unei societati comerciale.

In primul rand trebuie sa retinem faptul ca suspendarea temporara a activitatii se poate face doar pe o durata de cel mult 3 ani. De asemenea, daca in aceasta perioada se doreste reinceperea activitatii, aceasta se poate face oricand printr-o hotarare AGA/ Decizie asociat unic inregistrata la Oficiul Registrului Comertului si ulterior la Finante.

Pasii pentru suspendarea temporara a activitatii unei societati sunt urmatorii:

1. Adoptarea unei Hotarari AGA (in cazul in care societatea are mai multi asociati) sau a unei Decizii a asociatului unic prin care se hotaraste/decide suspendarea activitatii. In aceasta hotarare/decizie trebuie precizata expres perioda pe care se suspenda activitatea si data efectiva de inceput si sfarsit. De exemplu daca se doreste suspendarea pe o perioada de 3 ani, incepand cu 01.12.2009 se va specifica in felul urmator: „Societatea isi suspenda activitatea pe o perioada de 3 (trei) ani incepand cu data de 01.12.2009, respectiv pe perioada 01.12.2009- 01.12.2012”. Pe langa acestea, hotararea/decizia trebuie sa cuprinda numele si datele societatii si ale asociatului/asociatilor, locul unde s-a adoptat, numarul si data adoptarii.

2. Prezentarea la Oficiul Registrului Comertului pentru a depune hotararea/decizia. Asociatul sau un imputernicit al acestuia se prezinta la ORC din raza teritoriala a sediului societatii cu:
-2 exemplare din Hotarare/Decizie in original;
-Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii in original;
-Copii de pe actele de identitate ale asociatului/asociatilor;
-Declara?ia-tip pe propria r?spundere din care s? rezulte c? persoana juridic? nu desf??oar? la sediul social sau la sediile secundare ori în afara acestora activit??ile declarate o perioad? de maxim 3 ani- se obtine de la Oficiul Registrului Comertului;
-Cerere de înregistrare (original)- se obtine de la Oficiul Registrului Comertului;
-Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciar? de timbru, în original; timbre judiciare; taxe de registru; tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a (practic chitante eliberate de cei de la ORC).
De retinut:
- Pentru a putea cere suspendarea actvitatii pe o perioada de maxim 3 ani, societatea trebuie sa fie la zi cu depunerea situatiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului.
- Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnatura cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
- In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
- Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.
- Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
- Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.onrc.ro).
- Cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare corespunzatoare, indosariate si numerotate, se depun de catre solicitant la ORC direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, in acest caz urmand a se depune dovada achitarii timbrului judiciar.
- Inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORC vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugiri, sub sanctiunea respingerii acestora.

3. Prezentarea la Administratia Financiara in termen de 15 zile de la eliberarea actelor de catre ORC. Impreuna cu Incheierea emisa de catre judecatorul delegat ORC in circa 7 zile lucratoare se merge la Administratia Financiara si se solicita regim derogatoriu. Pentru aceasta trebuie ca fisa societatii comerciale sa fie reglata la zi si sa nu aiba datorii.
La Administratia Financiara sunt necesare urmatoarele:
- copii dupa actele eliberate de ORC;
- copie dupa CI/BI;
- stampila firmei, deoarece mai sunt cateva hartii ce se completeaza acolo.

La Administratia Financiara se poate rezolva pe loc daca toate hartiile sunt in regula.

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

ela

Raspunde #1 | ela | 19-11-2009

F util pentru persoanele in cauza si care au de a face cu jungla birocratiei romanesti.......


ika

Raspunde #2 | ika | 20-11-2009

Stefania, multumesc pentru subiecul abordat...desi intre timp am gasit toate datele ...este util; poate era bine sa fie postat la inceput de saptamana; merci!

Administrator

Raspunde #2-1 | Administrator | 20-11-2009

Sa-i multumim Cristinei, ca a scris acest articol pentru toti cei care vor avea nevoie de informatii de acum incolo.Diana

Raspunde #3 | Diana | 20-11-2009

Nu sunt sigura, de aceea vreau sa aflu pararea unui specialist. Exista asigurare in caz de suspendare a activitatii? Daca ai o astfel de asigurare, poti primi despagubiri in cazul suspendarii activitatii? Pe ce baza functioneaza?


marius

Raspunde #4 | marius | 10-02-2010

vreau sa stiu si eu daca se poate suspenda o societate cu o data anterioara ca sa nu mai platesc impozitul forfetar pe perioada in care nu a avut activitate


Brailescu Georgeta

Raspunde #5 | Brailescu Georgeta | 24-02-2011

Ce se intampla cu marfa ramasa pe stoc? Daca in cei 3 ani de suspendare ea se deterioreaza, sau nu mai este vandabila? Si daca societatea este platitoare de tva, si aceste plati vor putea fi excuse?

Chirila Minodora

Raspunde #5-1 | Chirila Minodora | 23-09-2011

Stocurile se inventariaza, comisia stabileste de ce s-a ajuns la situatia de a nu fi fost vandute pana la expirarea termenelor de valabilitate, nu veti colecta TVA daca degradarea este calitativa si daca bunurile respective nu mai pot fi valorificate. Pentru aceasta trebuie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) bunurile nu sunt imputabile; b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente; c) faceti dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic (conf. Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal).Ciprian

Raspunde #6 | Ciprian | 06-04-2013

Felicitari pentru articol! Intrebarea mea este: Vreau sa infiintez un SRL cu asociat unic, pentru a face comert online in principal si secundar la domiciliul clientului. Deci nu magazin cum este Metro. Marfa, doar o depozitez acasa, unde am sediul social (ceasuri de mana). Acum: eu vreau sa fiu asociatul unic si administratorul firmei. Pot desfasura activitatea in aceste conditii, deci FARA ANGAJAT? Daca nu pot, atunci pot sa fiu eu in acelasi timp asociatul unic, administratorul si angajatul firmei? Multumesc frumos, astept raspunsul dvoastra, Cu respect. Ciprian


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate