Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Neconcurenta si confidentialitatea

Cristina Miron
Domeniu : Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale s...
Meserie : Consilier juridic
Localitate : Cluj Napoca / Cluj
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Clauze speciale ale contractului individual de munca


confidentialityCa urmare a comentariilor primite odata cu publicarea articolului despre secretul profesional, iata si raspunsul la intrebarile puse. Potrivit art. 20 din Codul Muncii, la incheierea contractelor individuale de munca, 'in afara clauzelor esentiale, intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si alte clauze specifice. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.

Din cele de mai sus reieise ca legiuitorul admite inserarea in contractul individual de munca si a altor clauze, in afara de cele reglementate expres prin lege cu conditia ca aceste clauze sa nu incalce normele imperative ale legii, bunele moravuri si ordinea publica, clauzele respective fiind facultative si se negociaza, iar enumerarea in lege nu este limitativa. Ne vom opri in cele ce urmeaza asupra a doua clauze speciale si anume clauza de confidentialitate si clauza de neconcurenta.

Clauza de neconcurenta este prevazuta de articolele nr 21 -24 din Codul Muncii. Conform acestora, clauza de neconcurenta il obliga pe salariat ca dupa incetarea contractului de munca, sa nu presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o activitate in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu angajatorul sau si il obliga pe angajator sa ii plateasca salariatului o indemnizatie lunara pe toata perioda de neconcurenta. 

Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele respectiva clauza, tertii in favoarea caroara se interzice prestarea activitatii si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Indemnizatia datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media salariilor brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, daca durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. Indemnizatia de neconcurenta este o cheltuiala deductibila a angajatorului la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica in conformitate cu prevederile legale in materie fiscala. 
 
Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pe o perioada de maxim 2 ani de la incetarea contractului si nu este aplicabila in situatia in care contractul individual de munca inceteaza din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana angajatului. De asemenea clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii detinute de catre acesta, existand posibilitatea ca, la sesizarea salariatului sau a Inspectoratului teritorial de munca, instanta competenta (tribunalul) sa diminueze efectele clauzei de neconcurenta. 
 
In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta, salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului. De retinut totusi ca angajatului nu i se poate impune clauza de neconcurenta in lipsa indemnizatiei amintite.

Clauza de confidentialitate este cuprinsa in art. 26 din Codul muncii, si este clauza prin care 'partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

Justificarea reglementarii clauzei de confidentialitate este faptul ca partile, cu ocazia incheierii si apoi a executarii contractului, iau cunostinta despre date si informatii provenind de la fiecare dintre ele. Unele dintre acestea au, evident, un caracter confidential. Pentru a-si proteja reciproc interesele, partile pot negocia si introduce in contractul lor o atare clauza. 

De altfel, in art. 17 alin. (5) din acelasi Cod, se prevede ca, referitor la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate. Sanctiunea care se aplica in caz de nerespectare a obligatiei asumate de oricare dintre parti consta in plata de daune-interese. Aceasta presupune ca cel vatamat, angajatorul sau salariatul, sa sesizeze instanta competenta, sa probeze existenta clauzei, lezarea dreptului sau si producerea pagubei. Desigur ca incalcarea obligatiei asumate prin contractul individual de munca poate determina si raspunderea disciplinara a salariatului vinovat.

Inserarea clauzei in contract produce efecte pentru ambele parti, inclusiv pentru angajator. Angajatorul este obligat conform art. 40 alin. (2) lit. i „sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor', dar - ca si in cazul salariatilor - prin clauza de confidentialitate acestuia ii revine o obligatie cu un continut mai larg in comparatie cu cea restransa care vizeaza doar informatiile de ordin personal.

Clauza de confidentialitate este admisibila in contractul individual de munca, chiar daca libertatea de exprimare a salariatului ca si a oricarui alt cetatean este garantata. Exercitiul drepturilor si libertatilor constitutionale trebuie sa se faca fara sa se incalce drepturile si libertatile celorlalti” respectiv, in cazul de fata, ale angajatorului.

Divulgarea informatiilor confidentiale este insa greu de demonstrat, tocmai pentru acest motiv este indicat ca angajatorul, pentru a fi protejat, sa treaca in contractul individual de munca la acest capitol precizari legate de datele ocrotite prin clauza de confidentialitate, informatiile inserate in clauza sa nu aiba interes prea general. Va trebui definit secretul de serviciu, secretul de fabricatie, secretul comercial ocrotit prin clauza, sau cel putin sa fie precizate exhaustiv informatiile care fac obiectul clauzei ( de exemplu date legate de sistemul de salarizare practicat de societate, informatii legate de clientii/beneficiarii/colaboratorii societatii etc.). 

De asemenea, ar trebui introduse situatiile de exonerare a raspunderii salariatului (de exemplu solicitarea acestor date in cadrul unui control de specialitate efectuat de organele abilitate ale statului) precum si modalitatea de constatare a incalcarii obligatiilor asumate prin clauza de confidentialitate (referat constatator, evaluare gravitate etc.), lucru ce va fi de un real folos in cazul aplicarii unor sanctiuni disciplinare complementare.

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

Jojo29

Raspunde #1 | Jojo29 | 12-10-2009

Am semnat o clauza de neconcurenta la data la care noul cod al muncii nu era in vigoare ci era afista ca proiect pe siteul ministerului muncii. De cand a intrat in vigoare nu am primit nici un spor pentru asta. Din puct de vedere legal, trebuia sa primesc acesta indemnizatie, chiar daca e semnat cand era in vigoare vechiul cod care nu avea stipulat nimic in sensul asta?

Danutzaglt

Raspunde #1-1 | Danutzaglt | 12-10-2009

Clauza de neconcurenta isi produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca


Romu

Raspunde #1-2 | Romu | 12-10-2009

Clauza de neconcurenta nu-si produce efectele in cazul tau :)...


Romu

Raspunde #1-3 | Romu | 12-10-2009

Tot ceea ce inseamna modificari ale legislatiei muncii referitoare la contractele de munca presupune modificari si ale continutului acestor contracte. Cum clauza de neconcurenta face parte din contractul de munca atunci si aceasta va trebui modificata astfel incat sa respecte prevederile Codului Muncii modificat. Bafta!ela

Raspunde #2 | ela | 12-10-2009

Un articol f bine documentat si extrem de util pt toata lumea cat si pentru persoanele in cauza...


Secretul profesional « Informatii Profesiona

Raspunde #3 | Secretul profesional « Informatii Profesiona | 29-10-2009

[...] profesional este consfiintita prin introducerea in contractele individuale de munca a unei clauze de confidentialitate definite de Codul muncii, prin care se stabileste cu precizie care sunt informatiile ce fac [...]


Contractului individual de munca III « Infor

Raspunde #4 | Contractului individual de munca III « Infor | 06-01-2010

[...] de a se face referire la acestea si prin contractele colective de munca). Astfel sunt: - clauza de neconcurenta, - clauza de mobilitate, - clauza de constiinta [...]


Contractul individual de munca IV « Informat

Raspunde #5 | Contractul individual de munca IV « Informat | 14-01-2010

[...] fara ca enumerarea sa fie limitativa: a) clauza cu privire la formarea profesionala; b) clauza de neconcurenta; c) clauza de mobilitate; d) clauza de confidentialitate. Orice clauza la contractul de munca se [...]


Marian

Raspunde #6 | Marian | 10-10-2010

Urmeaza a incheia cu compania la care am fost angajat sa inchei un contract de prestarii servicii unde acestia imi impun clauze de neconcurenta si confidentialitae pe un termen de 3 ani (pentru a nu divulga secrete) cu toate ca eu nu maim am acces la aceste date. Dupa cum stiu in mod eronat cred ca incearca sa-mi aplice aceste clauze, aceste clauze pot fi valabile numai in contextul unui contract de munca. In afara de acest lucru mai pretind in caz ca nu efectuez tot ceea ce spun ei, ei pot sa-mi ceara sa fac ilegalitati, nu?, imi cer despagubiri de 10000 euro. Astept un raspuns din partea d-vostra.


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate