Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

In cazul in care doresti sa depui recurs

Diana Croitoru
Domeniu : Activitati juridice
Meserie : mediator
Localitate : Bucuresti / Bucuresti
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Termenul si formele recursului

recursulArt. 299. - Hotararile date fara drept de apel, cele date in apel, precum si in conditiile prevazute de lege, hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului. 


Art. 300. - Recursul suspenda executarea hotararii numai in cauzele privitoare la stramutarea de hotare, desfiintarea de constructii, plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa, precum si in cazurile anume prevazute de lege.
La cerere, instanta sesizata cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea executarii hotararii recurate si in alte cazuri decat cele la care se refera alin. 1.
Suspendarea la cerere a executarii hotararii poate fi acordata cu sau fara depunerea unei cautiuni ce se va stabili dupa ascultarea partilor citate in camera de consiliu.
In cazuri urgente, presedintele instantei de recurs poate dispune, la cerere, prin incheiere motivata, suspendarea executarii si fara citarea partilor, chiar inainte de primirea dosarului.
Instanta poate reveni asupra suspendarii acordate, dispozitiile alin. 3 si 4 fiind aplicabile in mod corespunzator.

Art. 301. - Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 se aplica in mod corespunzator.

Art. 302. - Recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii.

Art. 303. - Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs sau inauntrul termenului de recurs.
Termenul pentru depunerea motivelor se socoteste de la comunicarea hotararii, chiar daca recursul s-a facut mai inainte.
Cererea de recurs va cuprinde aratarea motivelor de casare si dezvoltarea lor.
In cazurile in care Ministerul Public a participat la proces, se va depune o copie de pe motivele de casare pentru procuror.
Presedintele instantei, care primeste cererea de recurs, va putea sa o inapoieze partii prezente, daca nu indeplineste conditiile prevazute de lege, pentru a fi refacuta, prelungind termenul de recurs cu 5 zile.
Dupa implinirea termenului de recurs pentru toate partile, instanta a carei hotarare este recurata va inainta instantei de recurs dosarul impreuna cu dovezile de indeplinire a procedurii de comunicare a hotararii. 

Art. 304. - Casarea unei hotarari se poate cere:
1. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale;
2. cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii;
3. cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante;
4. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti;
5. cand, prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. 2;
6. cand instanta nu s-a pronuntat asupra unui capat de cerere, a acordat mai mult decat s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut;
7. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii;
8. cand instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia;
9. cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii;
10. cand instanta nu s-a pronuntat asupra unui mijloc de aparare sau asupra unei dovezi administrate, care erau hotaratoare pentru dezlegarea pricinii;
11. cand hotararea se intemeiaza pe o greseala grava de fapt, decurgand dintr-o apreciere eronata a probelor administrative. 

Art. 304. 1. - Recursul declarat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel nu este limitat la motivele de casare prevazute in art. 304, instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele. 

Art. 305. - In instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia inscrisurilor. 

Art. 306. - Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal, cu exceptia cazurilor prevazute in alin. 2. 

Motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu de instanta de recurs, care insa este obligata sa le puna in dezbatere partilor.
Indicarea gresita a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului daca dezvoltarea acestora face posibila incadrarea lor intr-unul din motivele prevazute de art. 304. 

Art. 307. - Abrogat prin art. 6 din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993. 

Art. 308. - Presedintele instantei, dupa ce va constata ca procedura de comunicare a hotararii a fost indeplinita, va fixa termen de judecata si va dispune citarea partilor si comunicarea motivelor de recurs.
Intimatul va putea depune intampinarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata.
Presedintele, fixand termenul de judecata, poate desemna un judecator pentru intocmirea unui raport asupra recursului. La Curtea Suprema de Justitie raportul se intocmeste de un judecator sau de un magistrat asistent.
Raportul va cuprinde, pe scurt, aratarea obiectului cererii de chemare in judecata, solutia recurata, precum si temeiurile acesteia, in masura in care este nevoie pentru solutionarea recursului.
Raportul va trebui depus la dosar cu cel putin 5 zile inainte de ziua infatisarii.

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

Felicia

Raspunde #1 | Felicia | 28-04-2011

Mul?umim! asa este...recursul poate oferi p?r?ilor dintr-un proces posibilitatea de a-?i reitera nemul?umirile fa?? de sentin?a pronun?a?? de instan?a de fond sau de cea de apel. Cu toate acestea de multe ori recursurile sunt respinse sau anulate pentru motive de genul nedepunerea sau nemotivarea acestora în termenul legal. Pentru ca instan?a s? poat? analiza cererea de recurs, aceasta trebuie, în primul rând, s? fie formulat? în termenul legal.


Patric

Raspunde #2 | Patric | 28-04-2011

De multe ori cererile de recurs sunt formulate de justitiabili, fara a beneficia de asistenta juridica, si de aceea ar fi mult mai util sa-si poata motiva recursul la primul termen de judecata, cand, poate, isi pot angaja un aparator. De aceea este extrem de important sa stiti cand si cum trebuie sa reiterati motivele de recurs.


Angelito

Raspunde #3 | Angelito | 28-04-2011

Da, in romania nu se ia in seama recursul. Mai ales cind te da primarul in judecata si nu are dreptate. Nici nu esti anuntat cind e termenul de judecata. Dar, protectia consumatorului iti da dreptate. Tara de 2 bani!


ladescu gh

Raspunde #4 | ladescu gh | 22-12-2011

Sa nu te judeci cu STATUL : politie primar. Acestia au imunitate judecatoreasca, adica intodeauna seful (primarul, politia, etc.) are dreptate. Cand judecatori vor fi sanctionati pentru dare de soluti-verdicte gresite, atunci legile vor fi respectate. Pana atunci posibil sa platesti nu numai pecuniar dar mai grav CU LIBERTATEA!!! TOT RESPECTUL...PENTRU JUSTITIARII .


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate