Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Divizarea unei societati comerciale

Lavinia Puflea
Domeniu : ...
Meserie : ...
Localitate : ...
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Pasi care trebuie indepliniti


divizarea-unei-societati-comercialeIata ce trebuie sa stiti pentru divizarea unei societati comerciale:

1. Hotararea de principiu a adunarii generale extraordinare a actionarilor privind divizarea societatii si mandatarea administratorilor sa intocmeasca proiectul de divizare. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica. Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica, modul de reorganizare a persoanei juridice, mijloace de plata formate din monede si banknote si totalitatea bunurilor cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale. 

2. Depunerea hotararii agea la ORC pentru a fi mentionata in Registru si Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, impreuna cu Proiectul de divizare.

3. Obtinerea de catre administratorii societatii care se divizeaza a rezervarii denumirii noii societati care se va forma prin divizare, de la ORC.

4. Intocmirea de catre administratorii societatii care urmaza sa se divida a unui proiect de divizare - art. 241 din lege.

5. Proiectul de divizare, semnat de reprezentantii societatii care se divide, se depune la ORC de la sediul societatii, cu cel putin 90 de zile inainte de data la care se doreste divizarea.

6. Proiectul de divizare, vizat de judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -IV-a pe cheltuiala societatii, integral sau in extras, conform cererii partii si a dispozitiei judecatorului delegat - art. 242 alin. 2.

7. De la data publicarii in Monitorul Oficial a proiectului de divizare, creditorii societatii pot face opozitie la proiect, conform art. 62 din lege . Opozitia suspenda executarea divizarii pana la rezolvarea irevocabila a opozitiei, daca este cazul.

8. Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor societatii pe toata durata operatiunilor de divizarea - conform art. 133 din Regulamentul CNVMR nr. 1/2006 de aplicarea legii nr. 294/2004 privind valorile mobiliare, incepand de la hotarirea agea pana la finalizarea acestora, dupa reglarea patrimoniala, conform punctului 16 de mai jos si informari periodice legat de etapele divizarii, conform art. 103 din acelasi Regulament nr. 1/2006.

9. Se numeste un expert evaluator agreat si de CNVMR, privind evaluarea patrimoniului noii societati si modul de convertire in actiuni, conform art. 215 si art. 243 ind. 2(3) si art. 2433 din lege . Expertii se numesc de catre judecatorul delegat de la ORC, la solicitarea societatii care se divide.

10. Administratorii societatii care se divide intocmesc unui raport scris, in detaliu care explica proiectul de divizare, precizeaza fundamentarea juridica si economica si date privitoare la rata de schimb a actiunilor si criteriul de repartizare a actiunilor, dificultati legate de realizarea evaluarii, date legate de raportul de evaluare - art. 243 ind. 2 din lege.

11. Se pune la dispozitia actionarilor de catre administratori documentele legate de divizarea, timp de 30 de zile, inainte de data adunarii generale a actionarilor, la sediul socitatii, concomitent cu convocarea agea, dupa trecerea a doua luni pentru exprimarea dreptului la opozitie de catre creditori, iar in actele de convocare se va specifica ca actele se afla la dispozitia actionarilor, pentru a-si exprima pozitia. Actele sunt: proiectul de divizarea publicat in MO, daca nu s-a facut opozitie; raportul intocmit de administratori, conform punctul 8 de mai sus; situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune, pe ultimii 3 ani; situatiile financiare actuale, cu cel mult 3 luni anterior datei de divizare; raportul auditorilor la situatiile financiare si la divizare; raportul expertilor numiti de judecatorul delegat de la ORC, conform punctului 7 de mai sus; evidenta contractelor cu valori mari in curs de executare si modul de repartizarea lor la viitoarea societate care se va constitui ca efect a divizarii; - art. 244 din lege . Proiectul actului constitutiv al noii societati care se va constitui prin divizare si proiectul de modificare a societatii care se divide, cu toate acte care probeaza continutul . In practica, este recomandat sa se transmita fiecarui actionar o adresa prin care este invitat sa-si exprime in scris obtiunea pentru societatea la care doreste sa fie actionar, fie la societatea care se divide, fie la noua societate, in constituire. Exprimare optiunii se face in scris de catre actionar.

12. Dupa trecerea a cel putin doua luni pentru expirarea dreptului de opozitie la divizare al creditorilor, conform punctului 6 de mai sus, are loc sedinta agea pentru pentru a hotari divizarea si care aproba divizarea si actele constitutive ale noii societatii care se va constitui ca efect a divizarii, cat si actele modificatoare ale actului constitutiv a societatii care se divide, pe baza proiectelor puse la dispozitie de administratorii in termenul de 30 de zile, conform punctului 11 (art. 246 din lege).

13. Se deschide un cont pe numele societatii care se constituie prin divizare si se depune o suma in numerar la dispozitia noii societati, conform art. 16 din lege, ca aport la capitalul social, conform actului constitutiv. Legea nu specifica suma, dar numerarul este obligatoriu.

14. Se preda patrimoniul de la societatea care se divide la societatea care se constituie pe baza de proces verbal de predare-primire semnat de administratori celor doua entitatati, din care una in curs de constituire. Bunurile vor ramane in custudia societatii care se divide, pe baza de acte de costodie, pentru protectia patrimoniului.

15. Se depun concomitent actele de divizare la ORC unde isi are sediul societatea care se divizeaza si actele noii societati care se va constitui prin divizare, cu denumirea care a fost rezervata, insotita de toate actele - Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului.

16. Se elibereaza certificatele de inregistrare a mentiunilor de catre ORC si hotararile judecatorului delegat privind consitituirea noii societati cu denumirea rezervata si actele privind divizarea vechii societati. Data inregistrarii in Registrul comertului a noii societati este data la care are loc divizarea. Legea 26/1990 privind Registrul comertului (art. 249 din lege).

17. Comunicarea la societatea de registru a noii situatii privind actionarii si actiunile pe care le detin, ca efect al divizarii.

18. Dupa constituire, se convoca adunarile generale extraordinare ale actionarilor ale celor doua societati, cea care se divide si care care s-a constituit prin divizarea pentru a se regla patrimoniul acestora de la data proiectului de divizare pana la data constituirii noii societati. (art. 249 din lege).

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

Popa Maria

Raspunde #1 | Popa Maria | 29-02-2012

Daca o societate s-a infiintat prin divizare (de fapt, prin reorganizarea unei alte societati mai mari), protocolul de predare-primire a patrimoniului poate fi considerat actul de infiintare al noii societati? Mentionez ca reorganizarea a fost dispusa prin OUG, iar modalitatea prin care s-a facut infiintarea noii societati s-a dispus prin HG. O alta intrebare ar fi: daca societatea veche (care s-a reorganizat) nu avea acte de proprietate asupra bunurilor (fiindca a fost societate de stat), acelasi protocol de predare-primire poate fi considerat act de proprietate pentru bunurile preluate de noua societate ??? (in lipsa de alte acte de proprietate, ma gandesc ca protocolul poate fi invocat ca act de proprietate :)))


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate