Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Cheltuieli deductibile pentru PFA

Porneala Gheorghe
Domeniu : Activitati de contabilitate si audit financiar; co...
Meserie : Director comercial
Localitate : Bucuresti / Bucuresti
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Reglementari in ce privesc cheltuilile deductibile pentru PFA/PFI

 
Potrivit art. 48 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si normelor metodologice date in aplicarea acestuia, conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

- a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente; 
- b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
- c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz; 
- d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: 1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; 3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; 4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator. 

Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
  
- cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
- cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti; 
- cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti; 
- chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere; 
- dobanzile aferente creditelor bancare; 
- cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare; 
- cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobilizarile corporale si necorporale, inclusiv pentru stocurile detinute, precum si primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional potrivit legii; 
- cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand acestea reprezinta garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii independente a contribuabilului; 
- cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii; 
- cheltuielile cu energia si apa; 
- cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane; 
- cheltuieli de natura salariala; 
- cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit; 
- cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia; 
- cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile titlului II din Codul fiscal , dupa caz; 
- valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare; 
- cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria (rata de leasing) in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing; 
- cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor; 
- cheltuielile ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional; 
- cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii; 
- cheltuielile de delegare, detasare si deplasare, cu exceptia celor reprezentand indemnizatia de delegare, detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, care este deductibila limitat; 
- cheltuielile de reclama si publicitate reprezinta cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare cand reclama si publicitatea se efectueaza prin mijloace proprii. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor; 
- alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor. 
 
Sunt cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului. 

Sunt deductibile limitat:

- a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale; 
- b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale; Cheltuielile de protocol sunt cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii; 
- c) suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; 
- d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual; 
- e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie; 
- f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii; f1) cheltuielile reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii; 
- g) contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana; 
- h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana; 
- i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente; 
- j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii; 
- k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei; 
- l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing; 
- m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale;
- n) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat. 

Nu sunt cheltuieli deductibile: 

- a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; 
- b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate; 
- c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate; 
- d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h); 
- e) donatii de orice fel; 
- f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale; 
- g) ratele aferente creditelor angajate; 
- i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; 
- j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare; 
- k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare; 
- l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit; l1) in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi. 
- m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.

Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice care desfasoara activitati independente (PFA /intrepridneri individuale) se plateste in cursul anului de catre acestea prin efectuarea de plati anticipate cu titlu de impozit urmare a depunerii declaratiei privind veniturile estimate (formularul 220 - Declaratie privind venitul estimat – conform OMEF 2371/2007 ) sau pe baza veniturilor din anul precedent. In cursul anului persoanele fizice autorizate efectueaza plati anticiate trimestriale in contul impozitului anual pe venit, potrivit art. 82 alin. (3) din Codul fiscal .

Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este declarat prin completarea declaratiei de impunere (formularul 200 - Declaratie privind veniturile realizate).

Formularul 200 'Declaratie privind veniturile realizate' se depune de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. 

In ceea ce priveste documentele justificative trebuie sa respectati prevederile OMEF 3512/2008. Conform acestuia, documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
 
- denumirea documentului; 
- denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care intocmeste documentul; 
- numarul documentului si data intocmirii acestuia; 
- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul); 
- continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia; 
- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz; 
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz; 
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
 
Pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente contribuabilii vor utiliza, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii, dupa caz:

- Chitanta;
- Factura;
- Monetar (cod 14-50-61); 
- Extrasul de cont.
 
In relatiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate atat pe baza de chitanta, bon fiscal etc., cat si prin banca, sa intocmeasca factura.

In relatiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate prin banca, sa intocmeasca factura.

Platitorii de TVA vor intocmi factura fiscala in conformitate cu prevederile HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal .

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si conduc contabilitatea in partida simpla, in conformitate cu prevederile legale, intocmesc Registrul jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b), Registrul Inventar.

Pentru fiecare fel de cheltuieli se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.

Contribuabilii pot intocmi o singura fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprinda toate cheltuielile a caror deductibilitate nu este plafonata.

Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse.

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

Cristescu Luminita

Raspunde #1 | Cristescu Luminita | 04-09-2012

Conform art. 48(6) baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuieli de ductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, burse private, protocol si cotizatii platite la asociatile profesionale. Conform noilor modificari ale codului fiscal, sunt deductibile doar 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Se considera ca un vehicul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art 1451 alin. (1) din Codul fiscal, in situatia in care, pe lânga utilizarea in scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o maniera continua si pentru uz personal. In vederea exercitarii dreptului de deducere a taxei orice persoana impozabila trebuie sa detina documentele prevazute de lege pentru deducerea taxei si sa intocmeasca foaia de parcurs.


Adrian

Raspunde #2 | Adrian | 31-01-2013

Bună ziua, poate mă puteţi lămuri şi pe mine, nu reuşesc să înţeleg care este rolul fişei pentru operaţiuni diverse, respectiv a jurnalului pentru operaţiuni diverse. Sunt acestea obligatorii? În cazul meu, vorbim de PFA cu o singură activitate, traduceri. Nu reuşesc să înţeleg dacă ar trebui să întocmesc şi aceste fişe/jurnal şi de ce (mi se pare o dublare a registrului de îcasări şi plăţi) Mulţumesc,


ioan

Raspunde #3 | ioan | 18-07-2013

Buna seara, am si eu o intrebare ! Cand efectuezi pentru prima data o lucrare in comunitatea europeana ca si pfa in Romania, ce formular trebuie sa completezi?


paiusan viorel

Raspunde #4 | paiusan viorel | 14-01-2014

Buna seara, daca ma puteti ajuta, as vrea sa stiu cat la suta % din venitul estimat brut, pot reprezenta cheltuielile deductibile la o noua declaratie de venit etimativ. Va multumesc.


pasarica

Raspunde #5 | pasarica | 19-01-2015

Buna seara, Sunt PFA neplatitor de TVA. As vrea sa inteleg, daca exista argumente logice (ca de bun simt nu poate fi vorba), de ce impozitul pe venit nu este considerat cheltuiala deductibila?????? in mod misterior CASS de 5,5% este deductibil, deci tehnic se poate. Multumesc anticipat pentru raspuns.


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate