Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Studiul de Fezabilitate din domeniul Constructiilor

Ciubotaru Valentin
Domeniu : Activitati de inginerie si consultanta tehnica leg...
Meserie : Proiectant inginer constructii
Localitate : Brasov / Brasov
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Evaluarea rapida si exacta a unor solutii, din punct de vedere economic si tehnic


Studiul de Fezabilitate (S.F.) este o documentatie tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia.

Un S.F. cuprinde:
- solutii functionale;
- solutii tehnologice;
- solutii constructive;
- solutii economice.
 
Studiul de fezabilitate se elaboreaza de catre o echipa tehnica specializata in domeniul constructiilor, formata din ingineri structuristi, arhitecti si ingineri de instalatii.
Continutul cadru al unui  S.F. este prezentat in Hotararea Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
 
In aceasta lucrare trebuie incluse informatii cu referire la obiectivele proiectului, amplasament (se vor atasa studiile de teren aferente), o descriere cuantificata, estimari de costuri, modul de supervizare si un calendar de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie sa demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar dupa incetarea sprijinului financiar din partea UE.
 
In general Studiile de Fezabilitate sunt realizate in cazul unor lucrari de mare anvergura si complexitate, precum construirea de infrastructura rutiera sau constructii civile sau industriale, si are ca principal obiectiv determinarea celor mai bune conditii de realizare a investitiei.
 
Continutul Cadru al Studiului de Fezabilitate (conform HG 28/ 2008) folosit frecvent in cazul investitiilor a caror beneficiari sunt organizatii ale Statului Roman precum: primarii, consilii judetene, ministere, etc.

Piese scrise
I. Date generale:
1. denumirea obiectivului de investitii;
2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;
4. beneficiarul investitiei;
5. elaboratorul studiului.
 
II. Informatii generale privind proiectul
1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;
2. descrierea investitiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung);
- scenarii propuse (minimum doua);
- scenariul recomandat de catre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;
3. date tehnice ale investitiei:
a) zona si amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;
c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national;
- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fisele complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;
- alte studii de specialitate necesare, dupa caz;
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;
- solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;
4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.
 
III. Costurile estimative ale investitiei
1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
 
IV. Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;
2. analiza optiunilor;
3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
4. analiza economica , inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
 
V. Sursele de finantare a investitiei
Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
 
VI. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
1. numar de locuri de munca create in faza de executie;
2. numar de locuri de munca create in faza de operare.
 
VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care:
- constructii-montaj (C + M);
2. esalonarea investitiei (INV/C + M):
- anul I;
- anul II
.................;
3. durata de realizare (luni);
4. capacitati (in unitati fizice si valorice);
5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.
 
VIII. Avize si acorduri de principiu
1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize si acorduri de principiu specifice.
 
Piese desenate
1. plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5.000);
2. plan general (1:2.000 - 1:500);
3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

Lucian

Raspunde #1 | Lucian | 27-03-2012

Foarte bun articol, merci Valentin! Nu stiu tie, dar la noi ne vin destule proiecte pentru schite preliminare si studii de fezabilitate, insa doar o mic parte se concretizeaza.

Ciubotaru Valentin

Raspunde #1-1 | Ciubotaru Valentin | 27-03-2012

Salut Lucian, iti multumesc de apreciere. Asa e, multi fac SFul sau Studiul de Prefezabilitate pentru a avea o valoare cat mai exacta a viitoarei investitii, dupa care merg pe la banci sau la diversi creditori spre a obtine fonduri. Cu stima, Valentin Ciubotaru.Narcisa - Elena Oprescu

Raspunde #2 | Narcisa - Elena Oprescu | 27-03-2012

Multumesc tare mult Valentin pentru articol! O sa-mi foloseasca cu siguranta impreuna cu toate celalalte informatii furnizate. Chiar imi sunt un ajutor real!


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate