Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Obligatiile Dirigintelui de Santier

Anculescu Daniel
Domeniu : Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Meserie : Conducator de lucrari civile
Localitate : Bucuresti / Bucuresti
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Conform Ordinului 154 / 2010


obligatiile-dirigintelui-de-santierArt. 31. - Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitate de dirigentie de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru persoane fizice/juridice investitoare/utilizatoare sau societati de consultanta specializate in domeniul verificarii calitatii in constructii. 

Art. 32. - In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:

1. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
2. verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
3. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
4. participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
5. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si a procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
7. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
8. verificarea existentei programului de faze determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C.;
9. verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
10. verificarea existentei si respectarea 'Planului calitatii' si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
11. verificarea existentei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
12. interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru produse, procedee si echipamente noi);
13. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
14. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
15. interzicerea executarii de lucrari de catre personal necalificat;
16. participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
17. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.
18. interzicerea utilizarii de produse, procedee si echipamente noi neagrementate tehnic;
19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
20. transmiterea catre proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
21. informarea operativa a investitorul privind deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea dispunerii de masuri;
22. urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
23. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
24. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
25. asigurarea secretariatului receptiei la terminarea lucrarilor si intocmirea actelor de receptie;
26. urmarirea solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirii recomandarilor comisiei de receptie;
27. predarea catre investitor a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei, dupa efectuarea receptiei finale.

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

nexus

Raspunde #1 | nexus | 22-07-2010

ce frumos suna in lege tot , in realitate e cu totul alce-va fiecare construieste dupa cum il taie capul , merge da o spaga la un diriginte ii da formularele complecate si gata !!! asta-i romania noastra !!!


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate