Devino si tu omul cautat din zona ta ...
Pentru a-ti dezvolta
afacerea!
Click aici
Pentru a-ti dezvolta
cariera profesionala!
Click aici
Pentru a-ti gasi
un job!
Click aici

Impozitarea veniturilor

Claudia Tudor
Domeniu : ...
Meserie : ...
Localitate : Bucuresti / Bucuresti
Click aici
sa vezi lista
Profesionistilor.
Click aici sa
vezi toti profestionistii
din zona ta.

Impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala


impozitarea-veniturilor-din-drepturi-de-proprietate-intelectualaDefinirea termenilor : potrivit Codului Fiscal veniturile din drepturile de proprietate intelectuala sunt incluse in categoria veniturilor din activitati independente, si urmeaza regimul fiscal al acestora, cu precizarile de mai jos.
Cand vorbim de venituri din drepturi de proprietate intelectuala avem in vedere veniturile provenind din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate industriala (brevete de inventie, desene si modele industriale, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how) precum si a drepturilor de autor si drepturilor conexe dreptului de autor.
Intrand in sfera mai larga a drepturilor de proprietate intelectuala, drepturile de autor si drepturile conexe au ca obiect operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia acestora, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
In sfera valorificarii drepturilor de proprietate intelectuala intra situatiile in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si transmiterea prin succesiune a acestora. Veniturile in cauza vor intra in sfera veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa sau altele asemenea.

Formalitati declarative initiale : in cazul in care realizati venituri din drepturi de proprietate intelectuala aveti obligatia de a completa si depune declaratia 020 - DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA / DECLARATIE DE MENTIUNI pentru persoane fizice romane. Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data obtinerii primului venit.
Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit: organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul – de regula domiciliul din actul de identitate; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala : venitul net anual impozabil se poate stabili in doua modalitati, in functie de optiunea beneficiarului de venit.
A. prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:
1. o cheltuiala deductibila egala cu 20% din venitul brut;
2. contributiile sociale obligatorii platite.

B. pe baza datelor din contabilitatea simpla, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile potrivit legii (impozitarea in sistem real).
Este important de retinut ca odata facuta optiunea de a determina venitul net in sistem real, aceasta modalitate va trebui mentinuta pe o perioad? de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil.
Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.
Contribuabilii impusi in sistem real au dreptul de a renunta la optiune pe baza unei cereri depuse pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
Cererea depusa, cuprinzand optiunea pentru sistemul real, precum si cererea de renuntare la optiune se considera aprobate de drept prin depunere si inregistrare la organul fiscal.

Plata impozitului aferent veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala se poate face in doua modalitati, in functie de optiunea beneficiarului de venit, aceasta putandu-se realiza prin:
A. Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual datorat pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala
Platitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite. Impozitul ce trebuie retinut este de 10% din venitul brut stabilit potrivit contractului dintre platitor si beneficiar. Cota de 10% reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabil.
Impozitul anticipat se calculeaza si se retine in momentul efectuarii platii sumelor datorate catre beneficiarul venitului.
Sau
B. Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din activitati independente
Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.
Impozitul pe venit se calculeaza si se retine la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut stabilit potrivit contractului dintre platitor si beneficiar.

Impozitul astfel calculat si retinut reprezinta impozit final, pe care platitorul de venit are obligatia de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Formalitati declarative anuale : contribuabilii care realizeaz? venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a depune Declaratia 200 – privind veniturile realizate din Romania la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala a caror impunere este finala potrivit celor de mai sus.
Stabilirea si plata impozitului anual datorat : impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil si tinand cont de platile anticipate efectuate pe parcursul anului.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.

Alte articole din aceeasi tema:

Dariana Officiel

Gina

Raspunde #1 | Gina | 28-06-2011

Foarte complex! Bravo!


Narcisa - Elena Oprescu

Raspunde #2 | Narcisa - Elena Oprescu | 28-06-2011

Am o intrebare, de ex daca eu am un contract de munca, un contract de colaborare cu regim de mandat la o alta firma si deschid inca un PFA si un SRL voi plati impozite pe venit si darile catre sanatate si pensie, somaj etc pt fiecare in parte! Si daca imi inregistrez cateva modele de design vestimentar si voi obtine venit pt dr de proprietate intelectuala iar platesc darile obligatorii? Pai cum functioneaza exact ?


Chirila Minodora

Raspunde #3 | Chirila Minodora | 24-09-2011

Daca aveti SRL si calitate de salariat platiti impozitul pe dividente 16% si 16% impozitul pe profit sau 3% impozitul pe venit depinde de activitatiile desfasurate, daca sunteti PFA si salariat platiti la sanatate 5.5%, impozitul pe venit din activitati independente 16% la venitul net realizat. Va sugerez sa evitati PFA-ul ca sa nu intrati sub incidenta activitate dependenta vs independenta conform codului fiscal.


Spune parerea ta!

Trimite

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate