Vinteler Sorin

offline Vinteler Sorin

la birou 3081 zile

 

X
 • Date Personale

  M , 08/09/1970
  Ploiesti, Prahova, Romania
  Permis: DA
 • Experienta Profesionala

  Specialist Resurse Umane (Octombrie 2010 - Ianuarie 2011)
  Nume companie: S.C. Ok Service Corporation S.R.L.
  Domeniu de activitate:

  - Alte forme de invatamant n.c.a.

  Profesie:

  - Specialist resurse umane

  Descriere: Am articipat la definirea politicii de personal a companiei;
  Am articipat la adaptarea structurii organizatorice a companiei;
  Am articipat la definirea sistemului motivaţional al societăţii, in stransă legătură cu factorii motivatori financiari şi profesionali ai angajaţilor;
  Am gestionat procedurile şi contractele referitoare la relatiile de munca;
  Am stabilit impreună cu Directorul General politica de personal privitoare la şcolarizarea şi instruirea personalului;
  Am participat la negocierile salariale;
  Am planificat şi efectuat recrutarea şi selecţia personalului.


  Manager Resurse Umane (Iunie 2006 - Octombrie 2009)
  Nume companie: S.C. Artsani Com S.R.L.
  Domeniu de activitate:

  - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

  Profesie:

  - Manager resurse umane

  Descriere: Am asigurat angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului necesar firmei prin:
  - am elaborat organigrama, regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, proceduri , am identificat necesarul de personal şi am urmărit incadrarea in limitele aprobate, prin recrutare internă
  - am negociat contractele de angajare, urmărind atit respectarea lor, cit si susţinerea intereselor firmei
  - am identificat nevoile de instruire ale personalului, am elaborat si implementat programe de instruire
  Am coordonat activitatea de remunerare a personalului firmei prin:
  - am asigurat stabilirea drepturilor salariale şi sociale ale angajaţilor conform negocierii
  Am elaborat şi implementat programe de evaluare a personalului prin:
  - elaborarea sistemelor specifice de evaluare a personalului, coordonarea şi monitorizarea procesului analiza acestora,precum si raportarea rezultatelor evaluărilor şi inaintarea de propuneri Directorului General.
  Am elaborat şi implementat sisteme de motivare a personalului prin:
  - efectuarea de analize privind nivelul de satisfacţie a angajaţilor şi am propus managementului măsuri de corecţie necesare pentru creşterea motivării angajaţilor si imbunătăţirii structurii de organizare a firmei.
  Am asigurat buna gestionare a relaţiilor de muncă si respectarea regulilor de comportament prin:
  - am asigurat asistenţa managementului in problemele legate de relaţiile intre angajaţi, precum si medierea in eventualele situaţii de natură conflictuală intre acestia
  - in calitate de Presedinte al Consiliului de Disciplina am monitorizat respectarea normelor de comportament ale firmei si am propus/avizat măsuri disciplinare.
  Am condus şi coordonat activitatea departamentului de Resurse umane prin:
  - stabilirea sarcinilor si a priorităţii in executarea acestora, elaborarea şi actualizează fişelor de post, evaluarea periodica a activitatii, recompensarea /sancţionarea personalului din subordine.


  Sef Compartiment Resurse Umane (Ianuarie 1998 - Iunie 2006)
  Nume companie: S.C. Petroconsult S.R.L.
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

  Profesie: Descriere: - am intocmit si am tinut la zi registrul pentru evidenta curriculum vitae, de evidenta a personalului, registrul de evidenta a concediilor de odihna, dosarul cu decizii interne privind relatiile de munca
  - am intocmit contracte individuale de munca si am tinut la zi evidenta statelor de plata, a inscrierilor in carnetele de munca, am intocmit dosarele de pensionare si recalculare a pensiei,
  - am raspuns de cadrul organizatoric in vederea instruirii personalului fie intern, fie in alte locatii, am arhivat fisele indiv de evaluare a cunostintelor si nevoilor de instruire in vederea intocmirii planului anual de instruire
  - am asigurat legatura permanenta cu Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova pentru verificarea, vizarea si predarea urmatoarelor documente: statelor de plata si a viramentelor, deciziilor interne, inregistrarea contractelor individuale de munca, vizare adeverinte de detasare, dosare de pensionare si recalculare a pensiei, verificarea / vizarea inregistrarilor facute in carnetele de munca
  - am raspuns de arhivarea documentelor de personal, actualizarea si retragerea documentelor de lucru


  Inginer asigurarea calitatii (Ianuarie 1997 - Noiembrie 1997)
  Nume companie: S.C. Muntenia Filipinesti de Padure S.A.
  Domeniu de activitate:

  - Operatiuni de mecanica generala

  Profesie: Descriere: Am desfasurat urmatoarele activitati:
  -am participat la revizia Manualului de Asigurarea Calitatii din societate dupa ISO 9001
  -am elaborat tehnologii de control
  -am tinut evidenta reclamatiilor clientilor referitoare la calitate, a neconformitatilor pe fluxul de fabricatie si la controlul final cit si a rapoartelor Service
  -am intocmit gestiunea calitatii si buletinul calitatii propunind masuri de imbunatatire si incadrare in criteriile optime ale acestor raportari
  -am propus masuri de imbunatatire a calitatii, elaborind programe.
 • Studii

  Universitatea Cluj-Napoca, Romania, Cluj Napoca 1992 - 1996
  Stiinta si Ingineria Materialelor
  Licenta
 • Cunostinte Lingvistice

  Rusa: Vorbit (foarte bine), Citit (foarte bine), Scris (foarte bine)
  Engleza: Vorbit (bine), Citit (bine), Scris (bine)
 • Alte cunostinte

  Managementul resurselor umane- curs organizat de Camera de Comert si Industrie-Prahova 2000
  Relatii de munca- curs organizat de Inspectoratul Teritorial de munca-Prahova 2002
  Aplicarea noului cod al muncii si solutionarea litigiilor de munca 2003
  Parteneriatul social- rol si functii in dezvoltarea resurselor umane-2004
  Cunostinte Office
 • Localizare

 • Articole scrise de mine

  Acest utilizator nu a adaugat nici un articol scris de el pe profilul sau.


 • Articole la care m-am declarat profesionist

 • Comentarii scrise de mine

  Acest utilizator nu a adaugat nici un comentariu pe profilul sau.


Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate