Malinescu Mariana

offline Malinescu Mariana

la birou 3042 zile

 

X
 • Date Personale

  F , 24/07/1969
  Popesti-Leordeni, Ilfov, Romania
  Permis: NU
 • Experienta Profesionala

  Specialist Resurse Umane (Aprilie 2009 - in curs)
  Nume companie: S.C. Alistar Security S.R.L.
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de protectie si garda

  Profesie:

  - Specialist resurse umane

  Descriere: Reactualizarea fiselor de post. Realizarea si raportarea unor serii de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul si cauzele acestora. Acordarea de consultanta conducerii societatii si personalului angajat in domeniul legislatia muncii si salarizarii.
  Intocmirea actelor de angajare, modificare si incetare, a contractelor de munca.
  Calcul salarii in NewEvoXP, SAL Nexus si verificarea acestora. Intocmirea tuturor declaratiilor aferente salariilor la bugetul statului.


  Specialist Resurse Umane (Septembrie 2008 - Februarie 2009)
  Nume companie: S.C. Millennium Leasing IFN S.A.
  Domeniu de activitate:

  - Leasing financiar

  Profesie:

  - Specialist resurse umane

  Descriere: Planificarea, organizarea si supervizarea activitatilor de resurse umane.Organizarea si coordonarea intregului procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea societatii. Realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor.Reactualizarea fiselor de post. Realizarea si raportarea unor serii de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul si cauzele acestora.Intocmirea Regulamentului Intern si a Contractului Colectiv la nivel de societate.Acordarea de consultanta conducerii societatii si personalului angajat in domeniul legislatia muncii si salarizarii.
  Intocmirea actelor de angajare, modificare si incetare, a contractelor de munca.
  Calcul salarii in Charisma, intocmirea notelor contabile in Planul de conturi bancar si verificarea acestora. Intocmirea tuturor declaratiilor aferente salariilor la bugetul statului.


  Inspector resurse umane (Iunie 2004 - Septembrie 2008)
  Nume companie: S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A.
  Domeniu de activitate:

  - Colectarea deseurilor nepericuloase

  Profesie:

  - Inspector resurse umane

  Descriere: Intocmirea formelor de angajare, actelor aditionale de modifcare a contractelor de munca, deciziilor de incetare si procedurilor de sanctiuni disciplinare; Inregistrarea in carnetele de muncă şi in registrul de evidenţă al salariaţilor a tuturor schimbărilor survenite in situaţia angajaţilor conform legilor şi instrucţiunilor in vigoare; Evidenţa concediilor medicale, a invoirilor, a concediilor de odihnă, a desfacerilor contractelor individuale de muncă (concedierilor), fluctuaţiei de personal; Eliberarea de adeverinţe solicitate de salariaţi dar şi foşti salariaţi pentru medicul de familie sau alte motive; eliberarea de adeverinţe pentru grupă de muncă şi sporuri pentru foştii angajaţi ai societăţii dar şi pentru cei plecaţi in străinătate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale existente in arhivă;Intocmirea Contractului Colectiv de Munca pe societate si a Regulamentului intern. Tinerea legaturii cu inspectorul de protectia muncii medicul de medicina a muncii. Acordarea de consultanta conducerii societatii si salariatilor in ceea ce priveste legislatia muncii.
  Salarizarea personalului.


  Specialist salarizare (Septembrie 2003 - Iunie 2004)
  Nume companie: S.C. Staff Collection S.R.L.
  Domeniu de activitate:

  - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

  Profesie:

  - Inspector salarii

  Descriere: Introducerea in programul de salarizare a datelor necesare fiecarui nou angajat.
  Actualizarea bazei de date cu fluctuatiile de personal, modificarile functiilor si salariilor. Calculul concediilor medicale si de odihna.
  Intocmirea statului de avans si lichidare
  Intocmirea declaratiilor fiscale si depunerea lor.
  Intocmirea fiselor fiscale.


  Specialist salarizare (Martie 2001 - Septembrie 2003)
  Nume companie: S.C. Arslan Prodimpex S.R.L.
  Domeniu de activitate:

  - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

  Profesie:

  - Inspector salarii

  Descriere: Responsabilitati:Tinerea evidentei contabilitatii de gestiune.
  Urmarirea miscarii stocurilor si a preturilor/articol.
  Verificarea stocurilor existente.
  Intocmirea statelor de plata si verificarea acestora.
  Calcul concedii medicale si concedii de odihna.
  Intocmirea si depunerea declaratiilor aferente salariilor.
  Acordarea de consultanta conducerii companiei si salariatilor in probleme de legislatie privind salarizarea personalului.


  Inspector resurse umane (August 1987 - Martie 2001)
  Nume companie: S.C. Agropol S.A.
  Domeniu de activitate:

  - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

  Profesie:

  - Inspector resurse umane

  Descriere: Intocmirea formelor de angajare, actelor aditionale de modifcare a contractelor de munca, deciziilor de incetare si procedurilor de sanctiuni disciplinare;
  Inregistrarea in carnetele de muncă şi in registrul de evidenţă al salariaţilor a tuturor schimbărilor survenite in situaţia angajaţilor conform legilor şi instrucţiunilor in vigoare;
  Evidenţa concediilor medicale, a invoirilor, a concediilor de odihnă, a desfacerilor contractelor individuale de muncă (concedierilor), fluctuaţiei de personal;
  Eliberarea de adeverinţe solicitate de salariaţi dar şi foşti salariaţi pentru medicul de familie sau alte motive; eliberarea de adeverinţe pentru grupă de muncă şi sporuri pentru foştii angajaţi ai societăţii dar şi pentru cei plecaţi in străinătate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale existente in arhivă;
  Reprezentantul societatii in relatia cu sindicatul pentru negocierea anuala a contractului colectiv de munca la nivel de societate;
  Verificarea corectitudinii intocmirii pontajelor.
  Calcularea si urmarirea sporului de vechime.
  Verificarea statelor de plata a salariilor din toate sectoarele si fermele societatatii si centralizarea acestora pe total societate.
  Intocmirea si depunerea declaratiilor catre Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat.
  Consultanta in domeniul legislatia muncii si salarizare, conducerii societatii si salariatilor.
 • Studii

  Universitatea Spiru Haret, Romania, Bucuresti 1995 - 1999
  Psihologie
  Licenta
 • Cunostinte Lingvistice

  Engleza: Vorbit (bine), Citit (bine), Scris (bine)
  Franceza: Vorbit (bine), Citit (bine), Scris (bine)
 • Alte cunostinte

  Curs de legislatie actualizata a muncii organizat la Sinaia de catre Module Quality Consulting SRL
  Participare la seminarul de la Sinaia organizat de PRO IDEAS SRL avand ca tema "ultimele modificari ale codului muncii si legislatiei secundare"
  Curs Inspector Resurse Umane avizat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
  Atestat Inspectia Muncii Bucuresti si Inspectoratul Teritorial Ilfov pentru inregistrarea in cartile de munca la sediul societatii.
  Cunostinte foarte bune Microsoft Office, softuri de contabilitate si salarizare Charisma, WinMentor, Saga, Ciel si cunoasterea kit-urilor de programe puse la dispozitie de organele statului in vederea intocmirii declaratiilor specifice.
Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate