Cristina Miron

offline Cristina Miron

Particip si eu pe aici... ;) 3253 zile

 

X
 • Date Personale

  M , 17/01/1978
  Cluj Napoca, Cluj, Romania
  Permis: DA
 • Experienta Profesionala

  Consilier juridic (Februarie 2011 - in curs)
  Nume companie: DORALEX COM
  Domeniu de activitate:

  - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

  Profesie:

  - Consilier juridic

  Descriere: - consultanta si consiliere juridica in domeniile: constructii, consultanta, fonduri europene nerambursabile, achizitii publice.
  - conceperea, redactarea, negocierea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de societate cu alte persoane, fizice sau juridice;
  - vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca);
  - promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor;
  - reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
  - promovarea cailor de atac (apel, recurs);
  - definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor si indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita;
  - redactarea si verificarea documentelor pentru participarea societatii la licitatiile publice;
  - urmarirea contractelor atribuite in urma procedurilor de achizitie publica;
  - participarea la negocieri ale contractului colectiv de munca;
  - efectuarea de anchete disciplinare;
  - reprezentarea societatii in fata autoritatilor publice, participarea la intocmirea documentatiilor pentru obtinerea autorizatilor de construire, ddesfiintare, etc;
  - efectuarea de modificari la statutul societatii si inregistrarea lor la Registrul Comertului;
  - consultanta in drept financiar si fiscal;
  - urmarirea dispozitiilor cu caracter normativ si semnalarea catre patroni a sarcinilor ce revin unitatii, potrivit acestor dispozitii;
  - consultanta privind legalitatea masurilor ce urmeaza a fi luate, precum si cu privire la orice acte ce pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii - litigii de munca;
  - somatii de plata;
  - cunoasterea legislatiei privind facilitati fiscale sau de alta natura acordate de stat;
  - vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea societatii; -avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea societatii;
  - acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata societatea.


  Consilier juridic (Octombrie 2009 - in curs)
  Nume companie: KNOW TEAM; SALES CONSULTING ( Grup de firme in domeniul resurseslor umane)
  Domeniu de activitate:

  - Alte forme de invatamant n.c.a.

  Profesie:

  - Consilier juridic

  Descriere: - consilier juridic in cadrul proiectului de grant INVESTIM IN TINE, si a proiectului strategic IEI PARTE, AI CARTE...DE MUNCA, finantate din Fonduri sociale euripene, POSDRU 2007-2013 (FONDURI NERAMBURSABILE);
  - supervizeaza si ofera consultanta in implementarea proiectului in conformitate cu actele juridice in vigoare care fac referire la fonduri structurale, ajutor de stat si contractul, respectiv actele aditionale incheiate pe proiect;
  - realizeaza procedurile de achizitie conform OUG34/2006 si Instructiunilor AMPOSDRU precum si a criteriilor selectie a furnizorilor impreuna cu membrii comisiei responsabile de achizitii;
  - realizare/supervizarea contractelor de achizi?ii pe proiect;
  monitorizeaza ?i intervine pentru respectarea clauzelor care sunt prevazute in contractele incheiate de societate pe proiect;
  - supervizeaza contractele de munca, actele aditionale si contractul colectiv de munca care fac referire la echipa de implementare a proiectului;
  reprezinta societatea in litigii cand e cazul;
  - realizeaza diferite demersuri juridice necesare pentru buna implementare a proiectului;
  - furnizeaza consultanta de specialitate si informare periodica sau la cerere asupra modificarilor legislative sau de proiecte de acte normative cu impact asupra activitatii societatii;
  - redacteaza contracte si alte acte in beneficiul societatii;
  - participa la alte activitati din proiect;
  - intocmeste rapoarte si alte situatii aferente implementarii proiectului;
  - ofera consultanta si consiliere juridica in orice alte probleme in care aste implicata societatea.


  Consilier juridic (Noiembrie 2008 - Februarie 2011)
  Nume companie: AMERA GRUP
  Domeniu de activitate:

  - Dezvoltare (promovare) imobiliara

  Profesie:

  - Consilier juridic

  Descriere: consultanta juridica in domeniile: constructii, dezvoltarea imobiliara, inchirieri, consultanta in afaceri, etc.
  - conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice;
  - vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca);
  - promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor;
  - reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
  - promovarea cailor de atac (apel, recurs);
  - definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor;
  - indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita;
  - acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata organizatia;
  - consiliere si asistenta juridica in domeniile imobiliar;
  - consultanta pentru afaceri si management;
  - administrare de proprietati, etc.


  Consilier juridic (Septembrie 2007 - Mai 2008)
  Nume companie: MONOBLOC CONSTRUCT
  Domeniu de activitate:

  - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

  Profesie:

  - Consilier juridic

  Descriere: achizitii imobile, vanzare imobile, achizitii publice.
  - conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice; - vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca);
  - promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor; - reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti; - promovarea cailor de atac (apel, recurs);
  - definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor; -indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita;
  - intocmeste formalitatile prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului;
  - vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea societatii; -avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea societatii;
  - participa la negocierea contractului colectiv de munca; -participarea la elaborarea Regulamentului intern, aducand la cunostinta conducerii societatii dispozitiile legale care trebuie respectate in acest caz;
  - participa la negocierea contractelor in care societatea urmeaza sa devina parte si elaboreaza proiecte de astfel de contracte;
  - acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata societatea;
  - inregistrare persoane juridice, puncte de lucru, sucursale, filiale, autorizatii;
  - urmarirea dispozitiilor cu caracter normativ si semnalarea catre patroni a sarcinilor ce revin unitatii, potrivit acestor dispozitii;
  - consultanta privind legalitatea masurilor ce urmeaza a fi luate, precum si cu privire la orice acte ce pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii - litigii de munca;
  - somatii de plata;- cunoasterea legislatiei privind facilitati fiscale sau de alta natura acordate de stat;
  - elaborarea fisei postului;- efectuarea cercetarii prealabile aplicarii sanctiunilor disciplinare angajatilor;intabulari terenuri si constructii; mentine relatia cu ANCPI si birourile notariale, etc


  Consilier juridic (Martie 2007 - Septembrie 2007)
  Nume companie: REAL PROJECT
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

  Profesie:

  - Consilier juridic

  Descriere: -conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice; - vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca); - promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor; - reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti; - promovarea cailor de atac (apel, recurs); - definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor; -indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita; intocmeste formalitatile prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului; -vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea societatii; -avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea societatii; -participa la negocierea contractelor in care societatea urmeaza sa devina parte si elaboreaza proiecte de astfel de contracte; - acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata societatea.


  Coordonator jurist Centrul de consultanta in afaceri (Mai 2002 - Martie 2007)
  Nume companie: ASOCIATIA PROMETEU (ONG)
  Domeniu de activitate:

  - Servicii de furnizare si management a fortei de munca

  Profesie:

  - Expert jurist

  - Jurisconsult

  Descriere: Coordoneaza si verifica activitatea centrului;Verifica si repartizeaa sarcinile de serviciu.;Urmareste verificarea si semnarea situatiilor de lucrari aferente activitatiilor din subordine;Urmareste elaborarea programului de buget privind activitatile din subordine, precum si punerea lui în aplicare;Supravegheaza utilizarea rationala a resurselor în vederea desfasurarii activitatilor;Urmareste întocmirea rapoartelor de activitate,planuri operationale, referate, informari;Coordoneaza utilizarea adecvata a informatiilor cu caracter comercial;Intretine relatiile cu organismele statului si mass-media;Verifica si semneaza documentele necesare problemelor specifice centrului; Analizeaza documentele repartizate centrului si le distribuie subordonatilor;Verifica si vizeaza toate documentele elaborate în cadrul centrului;Particips la dezbaterile problemelor de serviciu initiate de conducerea organizatiei sau de c?tre alte persoane;Verifica si întocmeste rapoartele de specialitate pentru conducerea organizatiei;Transmite subordonatilor hotararile conducerii organizatiei cu privire la executarea sarcinilor;Asigura sistemul informational dintre Centrul de Consultanta in Afaceri si celelalte centre din cadrul asociatiei;Avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine, urmarind randamentul si eficienta acestuia;Analizeaza legislatia nou aparuta pe problemele specifice centrului si o comunica subordonatilor,Ofera consultanta in domeniul juridic in conditiile solicitarilor,Ofera consultanta referitor la activitatea de infiintare a societatilor comerciale si a desfasurarii activitatilor economice autorizate ,Prezinta conditiile legale referitoare la modificarile actelor constitutive ale societatilor comerciale,Intocmeste acte constitutive pentru societati comerciale, fundatii, asociatii,Intocmeste documentatia pentru desfasurarea activitatilor economice autorizate; Se ocupa de intocmirea documentatiei si completarea formularisticii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare (aviz sanitar, aviz sanitar-veterinar, aviz PSI, acord de mediu);Reprezinta clientii centrului in fata organelor de avizare competente;Tine evidenta clientilor centrului si a solicitarilor acestora;Intocmeste rapoarte lunare de activitate;Mentine relatia dintre centru si autoritatile locale, organele de avizare competente, O.R.C., si stabileste relatii de colaborare cu institutii sau organisme care desfasoara activitati similare;Studiaza in permanenta noutatile legislative, informand clientii despre modificarile normativelor;Mentine si actualizeaza pagina WEB a centrului cu informatii utile si de specialitate.
 • Studii

  UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR, FACULTATEA DE DREPT, Romania, Cluj Napoca 1997 - 2001
  STIINTE JURIDICE
  DREPT

  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI; FACULTATEA DE STIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVE, Romania, Cluj Napoca 1996 - 2000
  ADMINISTRATIE PUBLICA
  ADMINISTRATIE PUBLICA

  LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU, Romania, Cluj Napoca 1992 - 1996
  BILINGV FRANCEZA-ITALIANA
  BACALAUREAT; ATESTAT DE LIMBA FRANCEZA
 • Cunostinte Lingvistice

 • Alte cunostinte

  - Curs de competente: comunicare, Leadership si Orientare catre client- Certificat CNFPA (2010)
  - Curs de engleza pentru afaceri- Interstudia Cluj-Napoca ( 2010)
  - Curs de implementare proeiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - FDSC ( 2004)
Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate