Grigoras Constantin

offline Grigoras Constantin

Eficienta prin profesionalism ! 2946 zile

http://www.cisa.bizoo.ro

X
 • Date Personale

  M , 04/05/1961
  Bacau, Bacau, Romania
  Permis: DA
 • Experienta Profesionala

  Formator (Trainer) (Ianuarie 2011 - in curs)
  Nume companie: SC MAESTRA SRL Brașov
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

  Profesie:

  - Expert centre de perfectionare

  Descriere: - Oferă consultanță și training antreprenorial clienților din grupul țintă;
  - Concepe si livreaza sesiuni de cursuri: plan de afaceri, management financiar, accesarea fondurilor europene, initierea si dezvoltarea afacerilor, managementul proiectelor, evalueaza cursantii.


  Expert extern management financiar (Iunie 2010 - Octombrie 2010)
  Nume companie: IOCC - Fundaţia Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin-Ortodoxă
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

  Profesie:

  - Expert economist in gestiunea economica

  Descriere: Elaborare fişele de evaluare a serviciilor sociale pe management financiar pentru Arhiepiscopia Iaşului, implicată în proiectul “Reţea Teritorială de Furnizori Creştini de Servicii Sociale – Parteneri Strategici în Domeniul Incluziunii Sociale”, ID 21561, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.


  Consilie superior IA (Iunie 2010 - Decembrie 2011)
  Nume companie: Direcția pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
  Domeniu de activitate:

  - Servicii de administratie publica generala

  Profesie:

  - Economist in agricultura

  Descriere: Efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare a datelor privind recensământul general agricol


  Consultant & Trainer (Septembrie 2007 - in curs)
  Nume companie: SC CISA CONSULTING SRL Bacau
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

  Profesie:

  - Consultant in management

  Descriere: - Administrator (Manager) și coproprietar firmă consultanță - Asigurare management strategic si operațional in domeniile: marketing , cercetare-dezvoltare si IT, financiar- contabil si administrativ, prestări servicii profesionale
  - Consultanta pentru afaceri si management : elaborare cereri de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, memorii tehnico – economice, analize cost-beneficiu; managementul implementării proiectelor cu finanțare europeană;
  - Trainer / Formator - organizator/conceptor/consultant formare (dezvoltare antreprenoriala, plan de afaceri, formare de formatori, manager proiect, dezvoltare comunitara, accesarea fondurilor europene, economie socială, management strategic, dezvoltare economică locală, gestiunea deșeurilor, florar - decorator ).  Training Expert (Februarie 2007 - Aprilie 2008)
  Nume companie: Hulla & Co. Human Dynamics KG, Viena
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

  Profesie:

  - Expert centre de perfectionare

  Descriere: - Trainer – Susținerea modulelor de instruire „Dezvoltare comunitara” si „Managementul proiectelor” pentru 8 județe in cadrul Programului „Consolidarea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea de parteneriate pentru îmbunătăţirea percepţiei şi condiţiilor romilor” pentru lideri ai comunităților de romi, reprezentanți ai administrației publice si facilitatori juniori (mediatori);
  - Facilitator senior- facilitarea dezvoltării parteneriatelor si planurilor de acțiune in 3 județe  Trainer & Coordonator comunitar (August 2006 - Mai 2007)
  Nume companie: International Orthodox Christian Charities Foundation (“IOCC”)
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

  Profesie:

  - Expert centre de perfectionare

  Descriere: Trainer & Coordonator comunitar in proiectul Consolidarea inițiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA si a Violentei in familie, in Romania ;Instruirea si informarea cu regularitate a preoților din jud. Bacău (formarea unui număr de 60 preoți prin livrarea a 3 sesiuni de training in domeniile HIV/SIDA, VF si Dezvoltare comunitara), sprijinirea preoților pentru formarea de comitete filantropice in parohii si alte intervenții in comunități


  Manager proiect (Noiembrie 2004 - Noiembrie 2005)
  Nume companie: Consiliul Local Răcăciuni
  Domeniu de activitate:

  - Servicii de administratie publica generala

  Profesie:

  - Expert economist in management

  Descriere: * Asigurarea managementul implementarii proiectului “Moara Gâşteni”; * Asigură realizarea obiectivelor proiectului; Răspunde de respectarea clauzelor din Acordul de finanţare; * Îndrumă şi facilitează relaţiile intra şi extra echipă, formează echipa * Supervizează relaţiile contractuale privind achiziţiile şi angajarea cheltuielilor
  * Asigura activitatea de monitorizare / raportare; * Acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.  Administrator, Fondator (Septembrie 2001 - in curs)
  Nume companie: Asociația CISA- Consultanță, Instruire, Sprijin pentru Antreprenoriat
  Domeniu de activitate:

  - Activitati ale organizatiilor profesionale

  Profesie:

  - Expert economist in economie generala

  Descriere: - Asigurare management strategic si operațional in domeniile: dezvoltare organizaționala, marketing , Cercetare-dezvoltare si IT, financiar- contabil si administrativ, servicii consultanta si instruire
  - Consultanta antreprenoriala si in dezvoltare de cariera
  - Trainer / (Formator - organizator/conceptor/consultant),domeniile : dezvoltare antreprenoriala, plan de afaceri, formare de formatori, PCM, dezvoltare comunitara, management strategic, management financiar, scrierea proiectelor cu finanțare europeana, dezvoltare organizaționala; economie socială.  Trainer / Formator - organizator/conceptor/consultant (Martie 1997 - Noiembrie 1999)
  Nume companie: Fundaţia Româno-Elveţiană Entrepreneurship Pitești
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

  Profesie:

  - Expert centre de perfectionare

  Descriere: - Promovare, Organizare, Contractare , Monitorizare, Evaluare cursuri Business Plan;
  - Trainer modulele Plan de afaceri, Gestiune financiară; Analiza de conjunctură şi mediu
  - Realizări : organizarea a 20 serii de curs Entrepreneurship in zona de Nord-Est si in Rep. Moldova pe baza unui know-how al Univ. Neuchatel-Elvetia ;  - Consultant pentru afaceri si management; Trainer (Ianuarie 1995 - Octombrie 1998)
  Nume companie: Fundaţia de Iniţiativă Locală Bacău – FILBAC;
  Domeniu de activitate:

  - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

  Profesie:

  - Consilier economist in management

  Descriere: - Consultant - “Program de Măsuri Active pentru Combaterea Şomajului” : consultanţă şi instruire pentru afaceri, asistenţă IMM respectiv - elaborare planuri afaceri, scriere proiecte de dezvoltare pentru ONG / accesare finanțări; documentații pentru accesare credite; consultant Incubator de Afaceri ; Animator Club E – Idei de Afaceri;
  - Coordonator “Centrul de Dezvoltare Antreprenorială”; Analist in cadrul unui proiect de micro-finanțare.
  - Trainer pentru cursurile : Plan de afaceri, Gestiune financiara, Corespondenţă comercială, Tehnici de vânzare, Managementul vânzărilor, Contabilitate, Managementul si scrierea proiectelor
  - Organizator cursuri de dezvoltare antreprenoriala  Director (Aprilie 1994 - Ianuarie 1995)
  Nume companie: Oficiul Teritorial al Uniunii Artiştilor Plastici
  Domeniu de activitate:

  - Activitati de creatie artistica

  Profesie:

  - Expert economist in gestiunea economica

  Descriere: Managementul & marketingul comercial si cultural al galeriilor si atelierelor de creatie în jud. Bacau, Neamt si Suceava
 • Studii

  EDINFO SRL Iași, Romania, Iasi 2010 - 2010
  Manager Proiect
  Manager Proiect

  Asociația Română INFOED XXI , Romania, Iasi 2007 - 2007
  Formator (Training of Trainers)
  Formator

  Opportunity Associates - Romania, Romania, Bucuresti 2002 - 2002
  Training of Trainers
  Training of Trainers

  GOPA Consultants, Germany, Romania, Brasov 1997 - 1997
  1/ Specializare in Public Relations; 2/ Managementul serviciilor şi proiectelor
  Specialist Public Relations ; Specialist Managementul serviciilor si proiectelor

  Durham University Business School, United Kingdom, Sanderland 1996 - 1996
  Piata muncii
  Consilier IMM - piata muncii

  Universitatea Al. I. Cuza Iași , Romania, Iasi 1981 - 1985
  Facultatea de Științe Economice
  Economist
 • Cunostinte Lingvistice

 • Alte cunostinte

Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate