X
 • Date Personale

  M , 06/05/1987
  Mangalia, Constanta, Romania
  Permis: DA
 • Experienta Profesionala

  Sef Market (Aprilie 2014 - in curs)
  Nume companie: PROFI
  Domeniu de activitate:

  - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

  Profesie:

  - Asistent de cercetare in domeniul stiintelor juridice

  - Cercetator in domeniul stiintelor juridice

  Descriere: Analizeaza si aproba contractele existente intre companie si furnizori/clienti si le adapteze conform legislatiei comerciale si civile si intereselor companiei reprezentate;

  Analizeaza contractele de munca intre companie si angajati si propune solutii pentru buna desfasurare a activitatii;

  Analizeaza si aproba toate documentele furnizate de celelalte departamente si ofera consultanta juridica cu privire la subiectele expuse;

  Actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora;

  Solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal;

  Apeleaza la specialisti din domeniu, in cazul in care problemele aparute sunt mai presus de cunostintele sale si experienta sa;

  Consiliaza managementul cu privire la corectitudinea si modul de realizare a planurilor si strategiei elaborate de acesta, din punct de vedere legal;

  Recruteaza, instruieste, elaboreaza proceduri de lucru si metode de evaluare pentru persoanele din departament, elaboreaza bugetul aferent.

  Sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa urmareasca si sa aplice cu strictete normele si instructiunile privind desfasurarea procesului de cercetare/productie, sa indeplineasca cu simt de raspundere indatoririle de serviciu.

  Sa respecte programul de lucru si sa indeplineasca sarcinile de serviciu prevazute in prezenta fisa, sa respecte si sa indeplineasca deciziile, dispozitiile, instructiunile scrise sau verbale transmise de conducerea Institutului, inclusiv prin delegarile de competenta;

  Sa foloseasca integral si cu maxim de eficienta timpul de lucru pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;

  Sa respecte normele de munca si prescriptiile de calitate stabilite;

  Sa-si insuseasca si sa respecte procesul tehnologic si de munca caracteristic locului in care isi desfasoara activitatea;

  Sa foloseasca masinile, utilajele si instalatiile incredintate la parametrii de functionare prevazuti in documentatia tehnica si numai in conditii de deplina siguranta.

  Sa respecte normele de protectia muncii, protectia mediului precum si cele privind folosirea echipamentului de protectie.

  Sa poarte in timpul orelor de servici echipamentul de lucru si ecusonul.

  Sa respecte normele de prevenire a incendiilor.

  Sa instiinteze imediat director coordonator asupra existentei unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri in aprovizionarea locului de munca, in intretinerea masinilor, utilajelor sau instalatiilor cu care lucreaza, sa propuna masuri de remediere si de prevenire a unor asemenea situatii.

  Sa nu lase fara supraveghere in timpul programului de lucru, masinile, utilajele sau instalatiile in functiune, sa nu paraseasca locul de munca pâna la sosirea schimbului, atunci când activitatea este organizata in schimburi.

  Sa respecte regulile de acces la locurile de munca unde intrarea este permisa numai in anumite conditii.

  Sa se comporte corect in cadrul relatiilor de serviciu, sa promoveze raporturi colegiale de colaborare, sa asigure un climat de disciplina.

  Sa mentina zilnic ordinea si curatenia la locul de munca, in spatiile de acces si a grupurilor sanitare, inclusiv golirea zilnica a cosurilor cu deseuri menajere sau hartie.

  Sa asigure prin toata activitatea sa (inclusiv modul de stocare al deseurilor) conditii pentru protectia mediului de lucru.

  Sa respecte prevederile Decretului 400/1981, art. 12 privind introducerea si consumarea de bauturi alcoolice in institut. Consumarea de bauturi alcoolice in institut atrage dupa sine urmatoarele penalitati, stabilite conform CSSM/2003:

  Prima abatere – absenta nemotivata in ziua constatarii consumului

  A II-a abatere – reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 3 luni

  A III-a abatere – desfacerea contractului de munca

  Sa aiba asupra sa, in vederea intrarii in Institut, legitimatia de serviciu vizata la zi.

  Sa asigure protectia si integritatea patrimoniului tehnologic si informational ce i-a fost incredintat in vederea desfasurarii activitatii de cercetare si/sau productie.

  Sa nu foloseasca baza tehnico-materiala si informationala, timpul de lucru si serviciile Institutului in interes personal sau strain Institutului.

  Sa anunte din prima zi directorul coordonator imbolnavirea sa, iar daca imbolnavirea a intervenit in alta localitate, sa comunice in scris, in aceeasi zi, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 30 a R.O.I.-ICPE - CA.

  Sa respecte dispozitiile legale privind pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu si de firma, referitoare la date, documente sau informatii care nu sunt destinate publicitatii.

  Sa nu desfasoare si sa nu favorizeze activitati generatoare de concurenta neloiala, acte sau fapte care, potrivit Legii 11/91, sunt contrare bunei credinte si uzantelor cinstite.

  Se obliga sa breveteze si sa cesioneze catre ICPE – CA orice solutie originala, rezultate din activitatea desfasurata in ICPE – CA.

  Recunoaste normele privind salarizarea conf. CCM, salariul lunar primit fiind functie de volumul incasarilor echipei din care face parte.
 • Studii

  Universitatea Ecologica Bucuresti, Romania, Mangalia 2006 - 2012
  Drept Si Criminalistica
  Licenta Drept Si Master SPC
 • Cunostinte Lingvistice

  Engleza: Vorbit (foarte bine), Citit (foarte bine), Scris (foarte bine)
  Franceza: Vorbit (bine), Citit (bine), Scris (bine)
  Italiana: Vorbit (satisfacator), Citit (bine), Scris (bine)
  Spaniola: Vorbit (satisfacator), Citit (bine), Scris (bine)
 • Alte cunostinte

  Operare PC / Laptop
  Reparatii PC / Laptop / Printer / Modem
  Windows 7 / 8
  Linux Red Hat
  Mac OS X Lion
  Android 3.6 Ginger Bread / 4.2 Jelly Bean
 • Localizare

 • Articole scrise de mine

  Acest utilizator nu a adaugat nici un articol scris de el pe profilul sau.


 • Articole la care m-am declarat profesionist

 • Comentarii scrise de mine

  Acest utilizator nu a adaugat nici un comentariu pe profilul sau.


Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate