Ciobanu Andreea

offline Ciobanu Andreea

la birou 3087 zile

 

X
 • Date Personale

  F , 05/11/1979
  Bucuresti, Bucuresti, Romania
  Permis: DA
 • Experienta Profesionala

  Consilier Juridic (Ianuarie 2007 - in curs)
  Nume companie: Agentia Domeniilor Statului
  Domeniu de activitate:

  - Servicii de administratie publica generala

  Profesie:

  - Consilier juridic

  Descriere: Activitate principala: verific legalitatea si propun spre aprobare cererile prinvind acordarea rentei viagere agricole, insotite de documentatia specifica acestui domeniu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 247/22.07.2005 pentru reforma juridică in domeniul proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente.


  Consilier Juridic (Februarie 2004 - Decembrie 2006)
  Nume companie: Regia Autonoma de Transport Bucuresti
  Domeniu de activitate:

  - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

  Profesie:

  - Consilier juridic

  Descriere: a)am reprezentat si sustinut interesele RATB in fata instantelor judecatoresti (civil si penal ) ;
  b)am urmarit debitori pentru recuperarea sumelor datorate RATB, prin colaborare cu birouri de executori judecatoresti;
  c)am participat in calitate de membru al Comisiei de Evaluare la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitie publica organizate de Bursa Romana de Marfuri sau de RATB;
  d)am acordat vize juridice asupra documentelor interne in domeniul legislatiei muncii;
  e)am verificat legalitatea contractelor comerciale la care RATB era parte si am acordat avize de specialitate;
  f)am formulat si redactat cereri de chemare in judecata, intampinari, contestatii, apeluri, recursuri;
  g)am publicat lunar in Buletinul Informativ RATB articole cu noutati legislative in domenii de interes specifice regiei si de uz general pentru salariati.
 • Studii

  Universitate Ecologica, Romania, Bucuresti 2011 - in curs
  Stiinte Penale si Criminalistica
  Lucrare de Master

  Universitatea Titu Maiorescu, Romania, Bucuresti 1998 - 2002
  Drept
  Licenta

  Liceul George Cosbuc, Romania, Bucuresti 1994 - 1998
  Bilingv
  Bacalaureat
 • Cunostinte Lingvistice

  Engleza: Vorbit (foarte bine), Citit (foarte bine), Scris (foarte bine)
 • Alte cunostinte

  Dupa terminarea facultatii am urmat cursul Formare operatori, introducere, validare si prelucrare date pe microcalculatoare compatibile din cadrul Centrului de Pregatire in Informatica, sub licenta MICROSOFT, in structura: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, SGBD Acces, Power Point, Corel Draw si utilizare Internet. Certificatul de absolvire (media 9,20 la examen) imi confera si atestarea ca operator P.C.;
  In noiembrie 2006 am urmat cursul Managementul achizitiilor publice organizat de Centrul de Perfectionare, Consultanta si Afaceri Bucuresti, axat in principal pe aplicarea OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, organizarea licitatiilor si armonizarea procedurilor specifice prevazute de legislatia romana cu cele ale Uniunii Europene, incepand din luna ianuarie 2007
  In data de 22.06.2006 am sustinut examenul de definitivare in functia de consilier juridic, in urma caruia am devenit membru asociat al Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, cu drepturi depline in conformitate cu Statutul Colegiului.
 • Localizare

 • Articole scrise de mine

  Acest utilizator nu a adaugat nici un articol scris de el pe profilul sau.


 • Articole la care m-am declarat profesionist

 • Comentarii scrise de mine

  Acest utilizator nu a adaugat nici un comentariu pe profilul sau.


Scrieti-ne!


Informatiiprofesionale este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 22490
Informatii Profesionale © Toate drepturile rezervate

Termeni si conditii de utilizare | Publicitate